นิทานพื้นบ้านไทย 1.1.2 Mod Android Unlocked

นิทานพื้นบ้านไทย 1.1.2 Mod Android Unlocked

Description of นิทานพื้นบ้านไทย

Enjoy นิทานพื้นบ้านไทย Full Mod APK which is loved by millions of Android users. The App is very popular because it have got app_Rating out of 10 on App Stores. The Latest version of the app is 1.1.2. On Google Play Store, นิทานพื้นบ้านไทย have more then 10,000+ downloads. The Requirements of this app is only Android 4.0+. Our developers works day to night, so they updated this app on 2018-03-03. Over 68 votes have been voted for this app.

♥♥นิทานพื้นบ้านไทย นั้นมีทั้งนิทานไทยที่เล่าสู่กันฟังในหมู่บ้านท้องถิ่นต่าง ๆ และนิทานที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่คนไทยก็รับเข้ามาไว้ในวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนสนิทสนม นิทานไทยพื้นบ้านใหม่ล่าสุด เรื่องราวความเป็นพิ้นบ้านของไทย พร้อมข้อคิดสอนใจ นิทานสนุกๆ เข้าใจง่าย หลายๆเรื่องรวมวิถีชีวิตของคนไทย เรื่องราวต่างๆในอดีต ให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบง่ายด้วยนิทานสวยๆ และนิทานไทยการ์ตูนรวมนิทานก่อนนอน นิทานเด็ก นิทานเรื่องสั้นๆ เหมาะสำหรับเด็ก พร้อมข้อคิดสอนใจ นิทานสนุกๆ สำหรับเด็กทุกวัย นิทานอีสปสำหรับเด็ก นิทานคุณธรรม นิทานตลกพร้อมภาพประกอบการฟังนิทานจะทำให้เด็กได้รู้จักรูปประโยค การใช้ภาษาความหมายของคำ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคต ทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี การฟังซ้ำๆเด็กจะจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและเด็กจะรู้จักมองสิ่งที่อยู่รอบตัว เข้าใจเรื่องได้ง่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจับประเด็นรวมทั้งการย่อความ ♥♥

♥♥ เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งอาจไม่มีบันทึกเป็นหลักฐาน เนื่องจากสมัยโบราณไม่มีความบันเทิงในรูปแบบอื่นในสังคมหลายวัฒนธรรมใช้การเล่าเรื่องสู่กันฟังซึ่งมักเป็นเรื่องราวจากจินตนาการแสดงความเชื่อของชาวบ้านนิทานพื้นบ้านมักได้รับการบันทึกหรือตีพิมพ์ภายหลังและมักหาต้นกำเนิดไม่ได้ และมีการแต่งแต้มเรื่องราวเพิ่มเติมตามจินตนาการของผู้เล่า นิทานไทยการ์ตูน มีเสียง มีภาพ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วงเวลาดีๆที่พ่อจะเปิดนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเวลาสบายๆแห่งความรัก ความอบอุ่นที่จะสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้าง ปัญญาของเด็กๆได้เป็นอย่างดี นิทานอีสป มีภาพ มีเสียงยังช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต เป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กมีความฉลาด มั่นใจ และ แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ หรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญา และฉลาดทางอารมณ์ หนูน้อยหมวกแดงมีเสียงช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา ♥♥

♥♥ นิทานไทยพื้นบ้าน เรื่องที่เล่ากันต่อๆ มาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยที่ไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้แต่ง เช่น นิทานเรื่อง สังข์ทอง ปลาบู่ทอง หรือโสนน้อยเรือนงาม มีการเล่าสู่กันฟังจากปู่ย่าตายายของเรา พ่อแม่ของเรา รวมทั้งตัวเราเองไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลนของเรา เป็นทอด ๆ กันไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า บางครั้งก็แพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง ♥♥

♥♥ เด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจหากเลือกเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้ เด็กเข้าใจ อยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี กันเลยช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สำหรับนิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ต นิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ตมีภาพ100เรืองภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกๆฟัง ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน ♥♥
♥♥ Thai Folk Tales consists of Thai tales that are told to each other in various local villages and tales that come from foreigners, different languages, different cultures, but Thais accepted into Thai culture like In harmony The latest Thai folk tales The story of Thai folklore With ideas, stories, fun stories, easy to understand many stories, including Thai people’s way of life Past stories For children to learn easily with beautiful stories And Thai tales, cartoons, including bedtime stories, children’s tales, short stories Suitable for children With ideas, stories, fun stories for children of all ages Aesop’s fables for children, moral tales, funny stories with illustrations. Listening to the tales will make the child recognize the sentence patterns. Use of language, word meaning And have a good attitude towards studying in the future Makes the children capture the issues and analyze them well Listening repeatedly, the child will remember the whole story and the child will know what is looking around. Easy to understand Causing learning to capture issues including summaries ♥ ♥

♥♥ A story that has been passed down that may not be recorded as evidence. Since ancient times no other forms of entertainment in many cultures use narrative to each other, which is often a story based on the imagination of the villagers’ beliefs. Folk tales are often recorded or later published and often find their origins. Not And the story is added to the imagination of the narrator Thai stories, cartoons with audio, and relationships in the family. A good time for dad to open bedtime stories for children to listen to the relaxing time of love. Warmth that creates a bond and leads to confidence to strengthen Aesop’s fables have sound and help to instill in the child a thoughtful person. Observant and observant Is an opportunity to make children intelligent, confident, and express the right timing. Also known as having intelligence and intelligence And emotional intelligence Little Red Riding Hood has a voice to help children learn a language ♥♥

♥♥ Thai folk tales The story continues From one generation to another without knowing that Who is the author, such as the story of Sangthong Pla Gupthong or Seso Noi Rueanngam There is a story told from our grandparents, our parents, including ourselves, to our great-great-grandchildren. Sometimes spread from one locality to another ♥♥

♥ ♥ Children tend to listen to the story intently, if choosing to tell a story that is suitable for the age, will make the child understand, want to know and continue to see what will happen, which is a great concentration on the child, helping to create children. Knowledgeable And emotional intelligence If children like to listen to stories, children will adjust and build relationships with adults in order to hear stories from adults. Which is an important foundation for development and adjustment in order to live happily in society For bedtime stories There is no internet usage, bedtime stories. There are 100 internet pictures in Thai. Parents told their children Helps to create reading habits ♥♥
Update V 1.2
แก้ไขข้อผิดพลาด
โหลดเร็วขึ้น

App Information of นิทานพื้นบ้านไทย

App Name นิทานพื้นบ้านไทย
Package Name com.marinahd.nitanhome
Version 1.1.2
Rating ( 68 )
Size 5.7 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-03-03
Installs 10,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *