Magio GO 3.1.2 Mod APK Download

Magio GO 3.1.2 Mod APK Download

Description of Magio GO

If you want to get Magio GO Full APK Mod with Mod then this is the right place for you. For Android devices, this app have got 2542 plus votes. The app version is 3.1.2 for Android devices. The app is very popular and downloaded for more then 100,000+ times. It has got one of the best Rating of and that too out of 10. You need a phone device of Android 7.0+ to use it. The has been updated recently on 2020-07-03.

Magio GO je televízia cez internet, vďaka ktorej môžete sledovať TV vysielanie a filmy z Videopožičovne cez váš smartfón alebo tablet.

• Sledovanie viac ako 60 TV kanálov v HD aj SD kvalite.
• Prehľadný TV Program so 7 dňovým archívom až 20 kanálov.
• Vytváranie a sledovanie nahrávok na vybraných kanáloch s priestorom až do 60 hodín (so službou Magio Archív a v závislosti od balíčka Magio GO).
• Videopožičovňa – stovky domácich a zahraničných filmov pre predplatiteľov s balíčkom Magio Kino.
• Množstvo zaujímavých funkcií – napr. Pokračovať v sledovaní, Miniprehrávač, ovládanie gestami na mobilných zariadeniach a mnoho ďalších
• Sledovanie cez 3G/4G alebo Wi-Fi až na 4 zariadeniach súčasne.
• Žiadne registračné formuláre – objednajte si službu a my vám pošleme vaše prihlasovacie údaje.

Info pre zákazníkov Magio Televízie
Pokiaľ už ste zákazník Magio Televízie, za službu Magio GO neplatíte. Navyše, cez aplikáciu si môžete aj mimo domova nastaviť nahrávanie do vášho Magio Boxu a využívať Videopožičovňu aj priamo v aplikácii, pokiaľ už máte zakúpenú službu Magio Kino.

Objednávka a aktivácia
Pre používanie aplikácie si objednajte službu Magio GO na webe www.telekom.sk/magiogo, telefonicky na 0800 123 456 alebo v Telekom centre. Po objednaní aplikácie dostanete obratom prihlasovacie údaje smskou alebo emailom, prihlásite sa a môžete Magio GO naplno využívať.

Dostupnosť a kompatibilita
Aplikácia je dostupná pre mobilné telefóny a tablety s verziou operačného systému 6 alebo vyšší a pre televízory s operačným systémom Android TV 7 alebo vyšší. Z dôvodu ochrany obsahu (DRM) aplikácia Magio GO nefunguje korektne na zariadeniach, na ktorých bol vykonaný „root“ – na týchto zariadeniach sa prehrávanie TV nespustí.

Na aplikácii Magio GO neustále pracujeme a budeme ju aj naďalej vylepšovať. Svoje podnety nám môžete posielať na emailovú adresu: [email protected]

Magio GO is an internet TV, thanks to which you can watch TV broadcasts and movies from the Video Rental via your smartphone or tablet.

• Watch more than 60 TV channels in HD and SD quality.
• Clear TV Program with a 7-day archive of up to 20 channels.
• Create and watch recordings on selected channels with a space of up to 60 hours (with the Magio Archive service and depending on the Magio GO package).
• Video rental – hundreds of domestic and foreign films for subscribers with the Magio Kino package.
• A number of interesting functions – e.g. Continue watching, Mini Player, gesture control on mobile devices and much more
• Watch via 3G / 4G or Wi-Fi on up to 4 devices simultaneously.
• No registration forms – order the service and we will send you your login details.

Info for Magio Television customers
If you are already a Magio Television customer, you do not pay for the Magio GO service. In addition, through the application you can set up recording to your Magio Box outside the home and use the Video Rental directly in the application, if you have already purchased the Magio Kino service.

Order and activation
To use the application, order the Magio GO service on the website www.telekom.sk/magiogo, by phone at 0800 123 456 or in the Telekom center. After ordering the application, you will immediately receive login details by text message or email, log in and you can make full use of Magio GO.

Availability and compatibility
The application is available for mobile phones and tablets with operating system version 6 or higher and for TVs with Android TV operating system 7 or higher. Due to content protection (DRM), Magio GO does not work correctly on devices on which “root” has been performed – TV playback will not start on these devices.

We’re constantly working on Magio GO and will continue to improve it. You can send us your suggestions to the email address: [email protected]

App Information of Magio GO

App Name Magio GO
Package Name com.telekom.magiogo
Version 3.1.2
Rating ( 2542 )
Size 37.5 MB
Requirement Android 7.0+
Updated 2020-07-03
Installs 100,000+

Tags: , , , ,

DIGI GO 1.2.0 Mod + Data for Android

DIGI GO 1.2.0

Version 1.2.0

Developer Slovak Telekom, a.s.

Uploaded September 07, 2020 16:20

Filesize 46.1 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *