tv.nu – Guide till TV och Streaming 7.2.5 Mod Android Unlocked

tv.nu – Guide till TV och Streaming 7.2.5 Mod Android Unlocked

Description of tv.nu - Guide till TV och Streaming

Are you the one who anxiously want to have tv.nu – Guide till TV och Streaming Full Mod APK? We have got it for you. tv.nu – Guide till TV och Streaming was updated on 2020-06-19. The Current version of tv.nu – Guide till TV och Streaming is 7.2.5. More then around 46329 users have given their positive votes for tv.nu – Guide till TV och Streaming. The app installs are more then 1,000,000+ on Android Platforms. You only need Android 4.4+ devices to run this app.

Tv.nu är ett måste för alla TV, play och streaming-tittare. Över 2 miljoner svenskar använder tv.nu varje vecka.

Tablå
Få koll på vad som går på TV, vi har över 200 kanaler. Vill man ha specifika kanaler i sin tablå som inte dyker upp i grundutbudet går man till Min sida, där kan man under Kanalval ställa in de kanaler man vill ska synas i tablån.

Play & Streaming
I play- och streamingguiden kan du hitta inspiration och få en översikt över vad som är nytt, populärast och högst betygsatt på dina play- och streamingtjänster.

Utforska
Sök på ett program, serie eller film oavsett om det går på TV, play eller streaming.

Min Sida
Förutom att ställa in kanalval och playtjänster kan du kontakta vår kundtjänst och ge grymma tips på hur vi kan bli bättre eller om du behöver hjälp med att använda appen. Dessutom kan man gå till vår blogg, där skriver vår redaktion om det senaste på TV, play och streaming.

Logga in
Man kan registrera sig på tv.nu. Då kan man spara sina kanalval och få tillgång till sin egen tablå oavsett vilken plattform man använder tv.nu på. Som inloggad kan man också sätta återkommande påminnelser på serier man vill bli påmind om varje gång det kommer ett nytt avsnitt.

Påminnelser
När du läser om ett specifikt program kan du sätta en påminnelse så att du blir påmind när programmet startar. Om man vill kan man lägga till påminnelser i sin privata kalender.

Favoriter
Genom att trycka på hjärtat inne på ett program kan du hålla koll när programmet går på TV och Streaming samt sätta återkommande påminnelser.

Hoppas du tycker appen är lika grym som alla andra miljoner användare. Vi ser fram emot att välkomna dig som tv.nu användare!

Vi tar gärna emot önskemål om förbättringar av appen på [email protected]

Integritetspolicy: http://www.tv.nu/policy/integritetspolicy
Tv.nu is a must for any television, play and streaming viewers. Over 2 million Swedes use tv.nu each week.

tableau
Get track of what’s on TV, we have over 200 channels. If you want specific channels in its schedule that does not show up in the basic offer you go to my site, where you can set the Channel Select the channels you want to appear in the table.

Play & Streaming
The play and the streaming guide, you can find inspiration and get an overview of what is new, most popular and highest rated of your play and streaming services.

Explore
Search on a program, series or movie, whether it’s on TV, or play streaming.

My page
In addition to setting channel selection and play services, you can contact our customer service and give awesome tips on how we can get better, or if you need help using the app. Furthermore, you can go to our blog, which writes our editorial of the latest TV, play and streaming.

Sign in
You can register on tv.nu. You can then save their channel selection and gain access to their own schedule no matter what platform you use tv.nu on. When logged in, you can also set recurring reminders in the series you want to be reminded of every time there is a new section.

reminders
When you read about a specific program, you can set a reminder so you will be reminded when the program starts. If you want you can add reminders in his personal calendar.

favorites
By pressing on the heart inside of a program, you can keep track of when the program goes on TV and streaming, and set recurring reminders.

Hope you enjoy the app is as cruel as all the other millions of users. We look forward to welcoming you as tv.nu users!

We welcome requests for improvements to the app on [email protected]

Privacy Policy: http://www.tv.nu/policy/integritetspolicy
Nytt i denna version:
• Stabilitets- och prestandaförbättringar

Ge oss feedback – vi lyssnar!

App Information of tv.nu - Guide till TV och Streaming

App Name tv.nu - Guide till TV och Streaming
Package Name com.tvnu.app
Version 7.2.5
Rating 2.0 ( 46329 )
Size 11.1 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-06-19
Installs 1,000,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *