route.nl – fietsroutes & wandelroutes 5.15.2 Mod APK Android

route.nl – fietsroutes & wandelroutes 5.15.2 Mod APK Android

Description of route.nl - fietsroutes & wandelroutes

Now Gamers can download route.nl – fietsroutes & wandelroutes MOD with Data on Android for free. The app score is out of 10 on Android Platform. We have published this Mod with latest version 5.15.2. The app is very popular and downloaded for more then 500,000+ times. The app has been updated on 2020-05-22. The App got 4986 votes around the world. The App can be easily install in Android 4.1+ devices.

– Meer dan 100.000 gratis fietsroutes
– In Nederland, België en Duitsland
– Download routes voor offline gebruik
– De fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppunten netwerk

Fietsen en wandelen is niet alleen leuk om te doen maar het is ook nog eens gezond. Elk jaar weer trekken we er met zijn allen op uit om de mooiste plekken te ontdekken, om te ontspannen of om simpelweg in conditie te blijven. Als we dan nog genoeg vitamine D mogen ontvangen van de weergoden, is de dag helemaal compleet.

Waar vind je een mooie, leuke fiets- of wandelroute die jij zoekt? We willen je hiermee helpen! Je kunt op verschillende manieren jouw gewenste route vinden. Wil je een route bij jou in de buurt? Gebruik dan dan knop “Routes in de buurt”, wil je in een andere plaats, regio of recreatie gebied op pad gaan? Vul de naam dan in in het vrij zoeken veld. Misschien weet je nog niet precies waar je wil beginnen, kies er dan voor om de provincie aan te geven in combinatie met de gewenste afstand op het beginscherm. Natuurlijk kun je ook onze website (www.route.nl) of route.nl magazines gebruiken om inspiratie te krijgen voor de mooiste fiets- en wandeltochten, hiervoor kun je de ingebouwde QR Code scanner gebruiken.

Route.nl beschikt over tienduizenden routes in Nederland, België en Duitsland. Om precies de route te kunnen vinden die jij zoekt kun je na de eerste selectie je zoekopdracht verfijnen op thema, eten, drinken & slapen of op aanbieder van de route (bijvoorbeeld VVV, Route.nl, Falk) en nog veel meer.

Ben je bij de juiste route aangekomen, dan zie je in één oogopslag alle informatie van de route. Hier kun je de route downloaden voor offline gebruik, delen en favoriet maken. Druk op de kaart en je krijgt de mogelijkheid om te starten met fietsen of wandelen van de route. De kaart draait met je mee waardoor het volgen van de route heel gemakkelijk wordt. Verder vind je een wervende routebeschrijving met knooppunten en bijbehorende sfeerfoto’s zodat je een goede beleving van de route krijgt. Zelfs de dichtstbijzijnde VVV, groene parkeerplaats of treinstation wordt aangegeven! Met deze informatie weet je precies waar je aan toe bent. Om je gekozen routes te bewaren, voeg je deze toe aan je favorieten. Op deze manier kun je de routes direct terug vinden. Handig als je de route later (nog eens) wilt fietsen of wandelen!

Alle routes hebben één ding gemeen: ze zijn met zorg door alle partners van Route.nl samengesteld. Elke dag worden er routes toegevoegd. Zelf kun je ook routes toevoegen aan de app door ze te plannen met de route.nl fiets- en wandel routeplanner op www.route.nl/routeplanner.
– More than 100,000 free cycling
– In the Netherlands, Belgium and Germany
– Download routes for offline use
– The routes are based on the network nodes

Cycling and walking is not only fun to do but it is also healthy. Every year we go there are all out to discover the most beautiful places to relax or to simply stay in shape. If we have enough vitamin D may receive from the weather, the day was complete.

Where can you find a nice, fun cycling or walking you seek? We want to help you with this! You can find your desired route in different ways. Want a route in your neighborhood? Then use button “Routes around,” you want to go to another city, region or recreation area on the road? Fill in name than in the free search field. Maybe you do not know exactly where to start, choose sure to indicate the province in conjunction with the desired distance on the home screen. Of course you can also use our website (www.route.nl) route.nl or magazines to get inspiration for the most beautiful cycling and hiking, this you can use the built-in QR code scanner.

Route.nl has tens of thousands of routes in the Netherlands, Belgium and Germany. To precisely locate the route that you are looking for you after the first selection refine your search by theme, eating, drinking and sleeping or provider of the route (eg tourist, Route.nl, Falk) and much more.

Have you arrived at the right route, you will see all the details of the route at a glance. Here you can download the route for offline use, share and create favorite. Press on the map and get the opportunity to start cycling or walking route. The map takes you along making following the route is easy. You will also find a promotional map with nodes and associated mood pictures so you get a good experience of the route. Even the nearest tourist, green park or train station is indicated! With this information you know exactly where you stand. To keep your selected routes, you add this to your favorites. This way you can find the right routes. Handy if you want to bike or walk the route later (again)!

All routes have one thing in common: they are carefully prepared by all partners Route.nl. Every day routes are added. Itself can add routes to the app by scheduling them with route.nl cycling and walking route planner on www.route.nl/routeplanner.
Probleem verholpen met afsluiten van de app

App Information of route.nl - fietsroutes & wandelroutes

App Name route.nl - fietsroutes & wandelroutes
Package Name com.falk.fietsroutes.app
Version 5.15.2
Rating ( 4986 )
Size 29.2 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-05-22
Installs 500,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *